Menu
Your Cart

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.HITAUTOPARTS.com


ПРЕДМЕТ
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат ползването, начина на поръчки, правилата на дистанционните договори и доставки, гаранции и отговорностите на електронен магазин HITAUTOPARTS.COM.
ДЕФИНИЦИИ И СТРАНИ
ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН HITAUTOPARTS.COM намиращ се на електронен адрес www.hitautoparts.com се управлява и притежава от ХИТ ЕООД, ЕИК 128590732 Гр. Ямол 1600, ж.к.Златен Рог, тел.: 046664077, електронна поща: office@hitautoparts.com, 
СТРАНА ПО ДОГОВОР НА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА (КУПУВАЧ) е всяко физическо и/или юридическо лице направило поръчка на стоки чрез електронния магазин и съгласило се с настоящите общи условия и условията на доставка и гаранция. 
СТРАНА ПО ДОГОВОР НА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА (ПРОДАВАЧ) е ХИТ ЕООД 
РЕГИСТРИРАН ПОЛЗВАТЕЛ – купувач, регистрирал акаунт в Сайта, който се формира от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчката. 
ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, намерението си за закупуване на Стоки от електронния магазин. 
ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия на ХИТ ЕООД са задължителни за всички потребители на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН, като Всяко използване - поръчка, регистрация, отправяне на запитване, коментари и др. подобни означава, че КУПУВАЧЪТ се запознал с общите условия за използване и се е съгласил да ги спазва.
 2. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ХИТ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/купувачи. Възможно е някои от промените да имат обратно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. Измененията на общите условия се обявява от ХИТ ЕООД в електронния бюлетин.
 3. ХИТ ЕООД предостява пълна и подробна информация за характеристиките на предлаганите продукти. Изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, като е възможно доставените продукти да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. ХИТ ЕООД не отговаря за неточности в доставката предизвикани от посочване на грешен код на продукт или грешка в каталози на производителите на съответните авточасти и аксесоари.
 4. Характеристиките и/или цените на предлаганите продукти, могат да бъдат променяни от ХИТ ЕООД по всяко време. ХИТ ЕООД не носи отговорност за евентуални технически грешки при качването и описанието на продуктите.
 5. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.
 6. ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа линкове към други сайтове, като ХИТ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на такива трети уебсайтове, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
РЕГИСТРАЦИЯ НА АКАУНТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
 2. Чрез регистрацията на личен акаунт потребителят можете да прави по-бързи поръчки, да получава информация за статуса на направените, да преглежда предходни поръчани продукти и да получавате информация за новини и текущи промоции.
 3. При генериране на поръчка Продавачът изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата му. Това уведомление няма смисъл на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението на поръчката. При потвърждението за готовата поръчка ПРОДАВАЧЪТ прави отделно подобно изявление по електронен път в отделен и-мейл и/или по телефона.
 4. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност, промяна на цената и/или очевидно незадоволително качество на доставената от производителя стока.
 5. При всеки подобен случай Продавачът уведомява за това Купувача чрез електронно съобщение - и-мейл или по телефона, като продавачът може да дължи единствено незабавно връщане на евентуално предварително получена сума за съответната стока/услуга.
 6. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
 7. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. 
 8. Достъпът до електронния магазин на www.hitautoparts.com е свободен и регистрацията на поръчка е позволенa на всеки Купувач. www.hitautoparts.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на всеки Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, в случай на системна злоупотреба и в случай че някое действие на Купувача би било в ущърб на hitautoparts.com по какъвто и да е начин.
 9. В Случай на подобно ограничение Купувача следва да се обърне към електронния магазин, чрез формите за контакти и да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на рестрикциите.
 10. www.hitautoparts.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът би претърпял в следствие на такова решение за ограничаване, независимо от неговата правилност или основателност.
 11. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация, без да бъде необходимо да се обосновава за това.
 12. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси (включително зелени, продуктови и др. подобни специални такси). Купувачът има право да поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката чрез формите за контакт с Продавача.
 13. При всички онлайн плащания, плащания по банков път с чекове или други форми на парични трансфери, Продавачът не носи отговорност за разходите във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на превалутиране, прилагани от банка или друг оператор на електронни разплащания, издали карта на купувача. Разходите, свързани с подобни плащания и комисионни са за сметка на Купувача.
 14. Всички изображения, поместени в електронния магазин имат за цел да създадат максимално близка представа за типа и вида на предлаганата Стока, а не да я представят с абсолютна точност. Възможно е някои от изображенията – статични или динамични - на Стоките или Услугите в магазина да не отговарят на точния външния вид на съответната Стока, като Купувачът няма право да търси отговорност на Продавача за такива несъответствия.
 15. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 16. Продавачът не носи отговорност за повреди на стоката причинени след доставката й от неправилно съхранение, неправилен или некачествен монтаж и/или неоторизиран достъп до софтуерни елементи на съответната резервна част.
 17. Без проява на несъответствие Купувачът може да се откаже от сделката в срок от 14 дни от получаването й, като направи уведомление до електронния магазин, във стандартна форма изпратена заедно с върната стока и/или на горепосочения електронен адрес – попълнен, подписан и сканиран в .pdf и/или .jpg формат. В 14 дневен срок от направения отказ Купувачът е длъжен да върне стоката, като тя трябва да бъде върната ведно с оригиналните опаковки  и без да има нарушения на вида, в който е била изпратена. Купувачът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 18. При направен валиден отказ продавачът дължи връщане на сумата, заплатена от купувача, евентуално намалена с със стойността на щетите причинени от изпробването на стоката, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.
 19. Продавачът не дължи връщане на стойността на доставката до купувача.
 1. ри връщане на стоката – независимо от основанието (отказ или рекламация), разходите за доставката до продавача се дължат от купувача.
ПОРЪЧКА
 1. Купувачът може да прави Поръчки в електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки във вируталната количка за покупки, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 2. Всяка добавена в количката за покупки стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
 3. Продавачът гарантира доставка на минимум един брой на съответен продукт в регистрирана поръчка. Повече от един продукт от един и същи вид може да бъде потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
 4. Със завършването и изпращането на поръчката Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него пo начин посочен от него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 5. За да бъде изпълнена поръчката то тя трябва да бъде потвърдена от продавача по недвусмислен начин по електронен път или по телефон.
 6. Продавачът има право да не потвърди изпълнението на направената от Купувача поръчка, за което следва да уведоми Купувача незабавно. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката-издател на Купувача на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
  • предоставените от Купувача данни в Сайта са непълни и/или грешни.

В случай, че поръчана и предварително платена стока от Купувача не може да бъде доставена от Продавача по независещи от него причини, то Продавача информира Купувача за това и възстановява по сметката на Купувача вече платената сума (ако е направено предварително плащане), в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил невъзможността за доставка.

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор и да върне стоките по смисъла на чл. 50 ЗЗП в случаите на чл. 57 ЗЗП


ДОСТАВКА
 1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез партньорска куриерска фирма. Адресът на доставката се предоставя от купувача и е в зависимост от желанието му, посочено във формата за поръчка.
 2. Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение на Продавача.
 4. Отговорността до срока на доставка от изпращането на стоката до получаването й е в съответствие с правилата и политиката на съответната куриерска фирма
ГАРАНЦИИ
 1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Авточастите не може да бъдат връщани след като са монтирани на автомобил, освен в случаите, когато е установен фабричен дефект.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 1. Собствеността на Стоките преминава с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на експедиционния документ, предоставен от куриера.
ОТГОВОРНОСТ
 1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 1. Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 1. Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Купувача ще се разрешат чрез приятелски преговори и по взаимно съгласие или, ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред съответните български съдилища и институции.
 2. Недействителността на някои от клаузите в Общите условия не водят до недействителност на общите условия в тяхната цялост.